Termeni de utilizare

Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Dent.Directory. Actualizat pe 2 aprilie 2017.

Condiții generale

East Europe Medical SRL, numită în continuare Dent.Directory, și-a deschis site-ul dent.directory pentru a-și informa personal toți clienții sau potențialii clienți. Utilizarea aplicațiilor noastre și a acestor site-uri de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos ("Condiții generale"), precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când utilzați una din aplicațiile noastre sau accesați site-ul, când îl parcurgeți și îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu Dent.Directory, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceștia.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor

Dent.Directory este deținătorul site-urilor și a aplicațiilor. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate în acestea sunt proprietatea Dent.Directory sau a unor terți care au autorizat Dent.Directory să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privind proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Dent.Directory, este strict interzisă și constituie infracțiune ce se pedepsește conform legislației în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele Dent.Directory, logo-ul, numele și icon-urile aplicațiilor etc., sunt mărci înregistrate de către Dent.Directory și asociații săi, și utilizate în mod autorizat de către Dent.Directory.

Alte mărci sunt de asemenea menționate pe site-uri sau în aplicații; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de Dent.Directory fie cu autorizația titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de Dent.Directory.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la Dent.Directory sau de la titularii respectivi constituie infracțiune ce se pedepsește conform legilor în vigoare.

Administrarea parolelor și codurilor de acces

În cursul procedurilor de înregistrare, vor putea fi create conturi identificabile prin adresa de e-mail și parolă (sau alte tipuri de identificare unică a utilizatorilor). Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidențial al contului dumneavoastră, precum și a parolei și al tuturor acțiunilor pasibile de a fi executate în contul și/sau cu parola dumneavoastră. Vă angajați să informați imediat Dent.Directory cu privire la orice utilizare neautorizată a contului și/sau a parolei dumneavoastră, precum și să vă asigurați că vă deconectați la ieșirea din fiecare sesiune.

Dent.Directory nu va putea fi făcută responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligații.

Informații despre produse și servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii Dent.Directory. Imaginile de pe site sunt cu titlu de prezentare și nu atrag responsabilitatea Dent.Directory.

Dent.Directory își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul site pe Internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate și prețuri, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a informației, fără ca aceste modificări/actualizări să angajeze responsabilitatea Dent.Directory, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Servicii

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru orice client sau potențial client. Prețurile prezentate sunt cele din tariful Dent.Directory în vigoare la momentul redactării/ actualizării respectivelor informații.

Date personale și alte date

Puteți consulta informațiile oferite fără să vă dezvăluiți identitatea sau să dați cea mai mica informație în ceea ce vă privește. Informațiile fără caracter personal pe care ni le veți comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de catre Dent.Directory afiliaților săi și membrilor rețelei sale comerciale în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, precum și a dispozițiilor privind secretul bancar.

Date personale

Îngrijindu-se în mod special de transparența și protecția drepturilor dumneavoastră, Dent.Directory nu va utiliza, sub orice formă, datele și informațiile permițând să vă identifice personal, pe care dumneavoastră înșivă ni le comunicați prin completarea și trimiterea formularelor, decât în cazul în care dumneavoastră vă dați consimțământul expres și neechivoc pentru ca aceste date și informatii să intre în baza de date a Dent.Directory, a membrilor grupului Dent.Directory, a partenerilor contractuali ai acestora, pentru a fi prelucrate și utilizate în orice activități și scopuri legate de furnizare de bunuri și servicii, marketing, publicitate și marketing direct, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Dent.Directory, vă puteți exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:

  • de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu prelucrate;
  • de intervenție asupra datelor transmise;
  • de opoziție asupra prelucrarii datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situatia dumneavostră particulară, respectiv fără vreo motivație în cazul opoziției la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Prezentul acord se completează cu celelalte Condiții Generale. Nici o exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil. Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de catre Dent.Directory, afiliații săi și/ sau membrii rețelei sale comerciale.

Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele dumneavoastră, interesele principale și pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil sa obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

Cookies

Chiar de la prima vizită a dumneavoastră pe site-urile noastre, putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastră de către un server web și stocat pe hard-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite sa vă identificăm personal. De o maniera generală, ne permite sa înregistram informații referitoare la navigația computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultat, data și ora consultării etc.) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Puteți, firește, să vă opuneți inserării de cookies setându-vă browser-ul. Puteți de asemenea suprima cookies în orice moment și în mod individual fiind asistat de manualul de utilizare al computerului dumneavoastră.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul dent.directory necesită o autorizatie prealabilă în scris de la Dent.Directory. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați r esponsabilul site-ului .

Dent.Directory nu poate fi, în nici un caz, facută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ulrile sau aplicațiile noastre și nu este responsabilă, în niciun fel, de conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul folosește site-urile și/sau aplicațiile pe riscul propriu. În niciun caz, nici Dent.Directory, nici afiliații săi, nici membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură.

Informațiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de Dent.Directory, de afiliații săi ori de membrii rețelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea vă autorizează să accesați site-urile sau aplicațiile noastre.

Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiții Generale sau din accesarea/ funcționarea/ disfuncționalitatea site-urilor sau aplicațiilor noastre se supun dreptului intern român. Limba Conditiilor Generale, a aplicațiilor și a site-ului este limba română. In caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

Actualizarea condițiilor generale

Dent.Directory își rezerva dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site-uri și aplicații, precum și Conditiile Generale. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile / aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe acest site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.